Usluge

Individualan pristup usmjeren je isključivo na pojedinca, na problematiku, želje i potrebe svakog vježbača pojedinačno.

Grupni programi vježbanja odvijaju se u dvorani za grupne treninge. Razlikuju se s obzirom na intenzitet i vrstu treninga.

On-line treningom, putem e-maila, trener dobiva potrebne informacije o klijentu. Izradom plana vježbanja i svakodnevnim komuniciranjem trener prati, usmjerava i korigira program do postizanja željenog cilja.